Všeobecné podmienky

Najnovšia verzia všeobecných obchodných podmienok je zobrazená nižšie, ale môžete si ju tiež stiahnuť z nasledujúceho odkazu: Všeobecné podmienky

Dokument PDF nie je možné zobraziť. Stiahnite si dokument pomocou odkazu vyššie.

Prečítajte si pozorne všeobecné obchodné podmienky, pretože obsahujú dôležité právne informácie a upravujú obchodný vzťah medzi vami a spoločnosťou DIHOST.

Aby ste mohli dokument otvoriť a prečítať na počítači, potrebujete klienta PDF, napr. Adobe Acrobat Reader.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich zmluvných podmienok, kedykoľvek nás prosím kontaktujte.