Všeobecné podmienky

Najnovšia verzia všeobecných obchodných podmienok je zobrazená nižšie, ale môžete si ju tiež stiahnuť z nasledujúceho odkazu: Všeobecné podmienky

Dokument PDF nie je možné zobraziť. Stiahnite si dokument pomocou odkazu vyššie.

Prečítajte si pozorne všeobecné obchodné podmienky, pretože obsahujú dôležité právne informácie a upravujú obchodný vzťah medzi vami a spoločnosťou DIHOST.

Aby ste mohli dokument otvoriť a prečítať na počítači, potrebujete klienta PDF, napr. Adobe Acrobat Reader.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich zmluvných podmienok, kedykoľvek nás prosím kontaktujte.

3) Cena za registráciu, obnovuje sa za normálnu cenu po 10 rokoch. Promo obdobie: 03.05.2021 - 11.05.2021