Právo na odstúpenie od zmluvy

V súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa máte právo jednostranne vypovedať zmluvu do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy.

V tejto lehote nás musíte informovať o vašom rozhodnutí jednostranne vypovedať zmluvu pred uplynutím lehoty, a to jednoznačným vyhlásením zaslaným poštou alebo e-mailom. Môžete vyplniť a zaslať kópiu formulára na jednostranné ukončenie zmluvy, ktorá sa nachádza v našom zákazníckom centre, elektronicky.

Prečítajte si úplné pokyny na výber a príklad tu: Právo na odstúpenie od zmluvy

*) Zľava sa vzťahuje aj na obnovenie (do zrušenia alebo ukončenia balenia). Propagačná akcia sa končí 27.11.2020.