Právo na odstúpenie od zmluvy

V súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa máte právo jednostranne vypovedať zmluvu do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy.

V tejto lehote nás musíte informovať o vašom rozhodnutí jednostranne vypovedať zmluvu pred uplynutím lehoty, a to jednoznačným vyhlásením zaslaným poštou alebo e-mailom. Môžete vyplniť a zaslať kópiu formulára na jednostranné ukončenie zmluvy, ktorá sa nachádza v našom zákazníckom centre, elektronicky.

Prečítajte si úplné pokyny na výber a príklad tu: Právo na odstúpenie od zmluvy

3) Cena za registráciu, obnovuje sa za normálnu cenu po 10 rokoch. Promo obdobie: 03.05.2021 - 11.05.2021