Právne informácie

Informácie v súlade s odstavcom 5 rakúskeho zákona o elektronickom obchode (ECG), odstavcom 14 rakúskeho obchodného zákonníka (UGB), odstavcom 63 rakúskeho zákona o regulácii obchodu (GewO) a informačnými povinnosťami, odstavcom 25 rakúskeho zákona o médiách (MedienG).

Vlastník webových stránok

Meno spoločnosti: DIHOST e.U.
Adresa firmy: Olympiastr. 9
A – 6020 Innsbruck
Obchodný súd: Landesgericht Innsbruck
Číslo obchodného registra: FN 534588i
Majiteľ spoločnosti: Daniel Djurdjević
Podnikový účel: Služby automatického spracovania údajov a informačných technológií
Identifikačné číslo DPH: ATU69983538
E-mailová podpora: [email protected]
E-mail spoločnosti: [email protected]
Telefón spoločnosti: +43 (0) 720/881-741
Vnútroštátny orgán v súlade s rakúskym zákonom o elektronickom obchode (ECG) Rakúske mesto Innsbruck
Členstvá Člen hospodárskej komory Tirol, odbor poradenstva v oblasti riadenia a informačných technológií

DIHOST je registrovaná ochranná známka na Úrade Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO).

Správy o zneužívaní a žiadosti o informácie by sa mali adresovať na [email protected].

Information in accordance with Austrian E-Commerce Act (ECG) and Media Act (MedienG)

Postupy podávania sťažností

Postupy podávania sťažností prostredníctvom online riešenia sporov pre zákazníkov na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Zákazníci majú možnosť využiť túto platformu na riešenie svojich sporov.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Aj keď bol obsah tejto webovej stránky pripravený s maximálnou starostlivosťou a starostlivosťou, nemôžeme preberať zodpovednosť za presnosť, úplnosť alebo aktuálny stav informácií uvedených na tejto webovej stránke.