Vyhlásenie o ochrane súkromia

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás mimoriadne dôležitá. Preto vaše údaje spracúvame výlučne na základe právnych predpisov (GDPR, TKG 2003). V týchto informáciách o ochrane osobných údajov vás informujeme o najdôležitejších aspektoch spracovania údajov na našej webovej stránke.

Kontakt

Ak nás budete kontaktovať prostredníctvom formulára na webovej stránke alebo e-mailom, informácie sa budú uchovávať šesť mesiacov za účelom spracovania žiadosti av prípade ďalších otázok. Tieto informácie nebudeme zdieľať bez vášho súhlasu.

Úložisko dát

V záujme zjednodušenia procesu objednávania a následného spracovania zmluvy sa vaše údaje IP ukladajú v rámci súborov cookie.

Na účely spracovania zmluvy sa okrem toho ukladajú tieto údaje: meno a priezvisko, adresa a e-mailová adresa. Údaje sa použijú výlučne na spracovanie objednávok alebo na vykonanie predzmluvných opatrení. Bez týchto informácií nemôžeme s vami uzavrieť zmluvu. Údaje sa neprenášajú tretím stranám, s výnimkou prenosu údajov o kreditných kartách poskytovateľom platobných služieb na účely platby, ako aj našim daňovým poradcom s cieľom splniť daňové povinnosti.

Po zrušení procesu objednávky sa uložené údaje vymažú. V prípade uzavretia zmluvy sa všetky údaje zo zmluvného vzťahu uchová až do konca obdobia zrážky dane (7 rokov).

Údaje, meno, adresa, zakúpený tovar a dátum zakúpenia sa uchovávajú (ak sú použiteľné) do konca zodpovednosti za výrobok (10 rokov). Spracovanie údajov sa uskutočňuje na základe právnych ustanovení § 96 ods. 3 TKG, ako aj ods. 1 písm. A (súhlas) a / alebo B (nevyhnutných na plnenie zmluvy) GDPR.

Cookies

Náš web používa tzv. Cookies. Jedná sa o malé textové súbory uložené v zariadení pomocou prehliadača. Nespôsobujú žiadne škody.

Na zjednodušenie našej ponuky používame cookies. Niektoré súbory cookie zostanú uložené v zariadení, kým ich neodstránite. Umožňujú nám tiež rozpoznať váš prehliadač pri nasledujúcej návšteve. Ak to nechcete, môžete nastaviť svoj prehliadač tak, aby vás informoval o nastavení súborov cookie.

Zakázanie cookies môže obmedziť funkčnosť našich webových stránok.

Prístup k údajom

Zhromažďujeme údaje o prístupe na naše webové stránky a ukladáme ich ako „server log files“. Zaznamenávajú sa tieto informácie:

Navštívená webová stránka, čas prístupu, množstvo dát odoslaných v bajtoch, zdroj / odkaz, z ktorého ste prišli na stránku, použitý prehľadávač, operačný systém a adresa IP

Zhromaždené údaje sa používajú iba na štatistické odhady a na zlepšenie webovej stránky. Vyhradzujeme si však právo skontrolovať uvedené „log súbory“ v prípade potreby, ak konkrétne dôkazy naznačujú nezákonné použitie.

Webová analýza

Naše webové stránky používajú službu Google Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google Inc., 1600 Parkway Mountain View Amphitheatre, CA 94043, USA. Na tento účel sa používajú cookies, ktoré umožňujú analýzu použitia webovej stránky návštevníkmi.

Tomuto môžete zabrániť nastavením prehliadača tak, aby sa súbory cookie neukladali, alebo stiahnutím a inštaláciou nasledujúceho dostupného doplnku prehliadača: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Ako alternatívu k doplnku prehliadača môžete kliknutím na tento odkaz zabrániť v budúcnosti zhromažďovaniu údajov pomocou nástroja Google Analytics na tomto webe. Na vašom zariadení sa uloží súbor cookie s týmito informáciami. Ak odstránite súbory cookie, musíte znova kliknúť na odkaz.

S Google sme uzavreli príslušnú dohodu o spracovaní údajov.

Na tomto webe používame funkciu „anonymizácia IP“. V dôsledku toho spoločnosť Google skráti vašu IP adresu v členských štátoch Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch sa celá adresa IP odošle na server Google Server v USA a tam sa skráti.

Anonymná adresa IP zhromaždená službou Google Analytics sa nepripojí k iným službám poskytovaným spoločnosťou Google.

Naším záujmom z hľadiska GDPR (legitímny záujem) je zlepšenie našej ponuky a našej webovej stránky.

Ďalšie informácie o tom, ako Google Analytics spracováva údaje, nájdete v Pravidlách ochrany osobných údajov Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

Newsletter

Máte možnosť prihlásiť sa na odber nášho informačného bulletinu prostredníctvom našej webovej stránky. Preto potrebujeme vašu e-mailovú adresu a vaše vyhlásenie, že súhlasíte s odberom noviniek.

Hneď ako sa prihlásite na odber newslettra, pošleme vám e-mailom potvrdenie so znakom potvrdenia registrácie.

Odber newslettra môžete kedykoľvek zrušiť. Vaše rozhodnutie o zrušení pošlite na túto e-mailovú adresu: suppo[email protected]. Vaše informácie z bulletinu okamžite vymažeme.

Live chat systém

Používaný live chatový systém ponúka spoločnosť tawk.to, ktorá zhromažďuje a ukladá anonymné údaje za účelom analýzy webovej stránky a fungovania live chatového systému. Aby ste zabránili ukladaniu súborov cookie prostredníctvom živého chatového systému tawk.to, použite doplnok prehliadača, ktorý zabraňuje ukladaniu všetkých súborov cookie.

Vaše práva

V zásade máte práva na informácie, opravu, vymazanie, obmedzenie, prenosnosť údajov, zrušenie a odpor. Ak sa domnievate, že spracovanie vašich údajov porušuje zákon o ochrane údajov alebo ak je akýmkoľvek spôsobom porušená ochrana údajov, môžete sa obrátiť na dozorný orgán. V Rakúsku je orgánom na ochranu údajov.

Viete nás zastihnúť tu

DIHOST e.U.
Olympiastr. 9
A-6020 Innsbruck
[email protected]

Radi odpovieme na akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa našich pravidiel ochrany osobných údajov.